Users

 
First Last Rank
Daniel Song  50   50
Ajay Parikh  50   50
Ashok Rajkumar M  50   50
Srikanth V  50   50
Wafi Mohtaseb  50   50
Pav Lik  55   94.7
Stefano Nepa  50   50
Emre Bayram  50   50
Kumar Mannar  50   50
Joe Menachery  50   50
Mohd Zaki Zakaria  50   50
Seetharaman B.  50   50
Jebasingh Luccas  50   50
Amit Bansal  50   50
Rakshith Db  50   50
Andrey Lesch  90   96.5
Salik Equebal  50   50
Drgerd Drgerd  50   50
James Kim  50   50
Nilesh Patil  50   50
Ali Haghighat Esfahani  50   50
Rajesh Sharma  50   50
Sivaraman Krishnan  50   50
Eric Scott  50   50
Shab B  50   50
Brandon Raines  50   50
Ashish Agrawal  50   50
Miguel Teixeira  50   50
M. Alper Kizilgil  50   50
Msn Techie  50   50
Juan Herbst  50   50
Mehrdad Ghazvinizadeh  50   50
L Kumar  50   50
Kiron Nandakumar  50   50
Pawan Kumar  50   50
Jayanthi Murugan  50   50
Raja K  50   50
Madhukar K  50   50
Nick Fitzsimons  50   50
Spenser Aden  50   50
Mark G.  50   50
Vish Maj  50   50
Nagaraj Sakare  50   50
Paul Nolan  50   50
Santhosh P  50   50
Ajay Singh  50   50
Rodrigo Figueira  50   50
Thomas Gustafsson  50   50
Fernando Rivadeneira  50   50
Azat Sattarov  250   96.9
Sreenivas Palavarapu  50   50
Ivan Guerrero  50   50
Abeetha De Silva  50   50
Gourav Agrawal  50   50
Md. Rashidul Hasan Masum  50   50
Trieu Phanvan  50   50
Eric Goh  50   50
Praveena P  50   50
Itay Karo  50   50
Christo Linde  50   50
Ganesh Jadhav  50   50
Tim Whelan  50   50
Jesse James  50   50
Guillermo Gabrielli  50   50
Dan Rodriguez  50   50
Swaminath Padavala  50   50
Venktsrinivas Ravula  50   50
Nahuel Cardenas  50   50
David Kilchrist  50   50
Neeraj Tyagi  250   96.9
Madhu Shekar R K  50   50
Brad Wight  50   50
Pathik Rawal  50   50
Jose Ruiz  50   50
Suresh Kumar  50   50
Slava Nazarov  50   50
David Boddy  50   50
Premraj Avasthi  250   96.9
James Bender  50   50
Ron Erickson  50   50
Kristin Ferrier  50   50
David Silva  50   50
Koti Reddy  50   50
Abhishek Navale  50   50
Vidhya Sankaran  50   50
Dipu D  50   50
Martin Veselý  50   50
Lica Aurelian George  50   50
Girijesh S.  250   96.9
a a  250   96.9
Hoang Nguyen  50   50
Kamil Marcinkowski  50   50
Abdul Halim Laskar  50   50
Abdul Halim Laskar  50   50
Ajeet Gupta  50   50
Zaur Bahramov  50   50
Sumedha Sidana  50   50
Shekhar Kadam  80   96.4