Users

 
First Last Rank
David Abdelgawad  50   50
Mehmet Yağcı  50   50
Prafulla Sahu  50   50
Eben Bosman  50   50
Rama Chandra Reddy M  50   50
Shanjeev Sah  50   50
Vothi Hang  50   50
Shabnam Sepehr  50   50
Steven Williams  50   50
Irfan Wahyunindra  50   50
Rakesh Roberts  50   50
Azriel2070 Estrera  50   50
Raghavendra K  50   50
Eli Novak  50   50
Ravi Kalikate  50   50
Pablo Santos  50   50
Marcus Vinicius Faria  50   50
Rahul Jain  0   0
Tom Felber  50   50
Mahendra Movva  50   50
Mohammad Aghazadeh  50   50
Oswaldo Silva  50   50
Rajavarman M  50   50
Per-Håkan Westman  50   50
Arvind Arumugam  50   50
Vivek Kumar  50   50
Darshan Udayashankar  50   50
Ramonchito Bendijo  50   50
Cyril George  50   50
Tanay Rusheel  50   50
Eran Nevo  50   50
Saiju Sasidharan  50   50
Rishabh Sahu  50   50
Lavanya Natarajan  50   50
Ritesh Gangwani  50   50
Hashan Jay  50   50
Alex Gurman  50   50
Britto Raj  50   50
Amitabh Ranjan  50   50
Tushar Bharambe  0   0
John Davis  50   50
Maulik Bhalkar  50   50
Esra Sahin  50   50
Monica Marinescu  50   50
Anh Hiha  50   50
Prabath Dharmaratne  50   50
Venkat Kumar  50   50
V G S Nadu Avugaddi  50   50
Ekaterina Ryakhovskaya  50   50
Shraddha Danve  50   50
Mr Jaman  50   50
Rodney Woollett  50   50
Edgar Lopez  50   50
Aundy Mahesh K  50   50
Muqtheear S  50   50
George Rabanca  50   50
Cho Taik Ho  50   50
Johann Chevrier  50   50
Lazy Crazy  50   50
Ed Var  50   50
Rageek Marija  50   50
Shivakumar Lakkampelli  50   50
Uma Sharma  50   50
Shwetha Srinivasa  50   50
Mark Hipolito  50   50
Prasanna Kumar  50   50
Arunkumar P  50   50
Hemant Patil  50   50
Satya Narayan S  50   50
Juan Ascenci  50   50
Vipla Srivastava  50   50
Mehdi Mousavi  50   50
Crystal Dodds  50   50
Shatrunjay Shukla  250   96.9
Pushpika Wanasundara  50   50
John Barrett  50   50
Roberto Guere  50   50
Sercan Cumhur Vural  50   50
Alex Golovatuy  50   50
Amalraj David  50   50
Matthew Disney-Cook  50   50
Levent Bilge  50   50
Amshdo Amir  50   50
Sada Sivam  50   50
Tayyab Ali Shah  50   50
José Ponce  50   50
Naveen Embuldeniya  50   50
Rodrigo Balbino  50   50
Venkat Ragavan  50   50
Andrew Hulme  50   50
Rajiv Gogoi  50   50
Kashif Ashraf  50   50
Daniel Simons  50   50
Jai Singh  50   50
Anil Kumar  50   50
Daniel Wang  50   50
Sharad Akundi  50   50
Ronen Mashal  50   50