Users

 
First Last Rank
John Scott  50   50
Endre Hegedűs  50   50
Michael Finger  50   50
Fan Jie  50   50
Akash Varshney  50   50
Ivor Jordan  75   96.3
Sameer Dubey  50   50
Krishna Chavan  50   50
Latha B  50   50
Jordan Groenlund  50   50
Wanderson Vieira Ribeiro  50   50
Jitendra Yashwantrao  50   50
Mithun Ashok  50   50
Cody Cod  50   50
Hemant Roy  50   50
Chris Corran  50   50
David Bcc  50   50
Indigo Boy  50   50
Sumana Ganapathy  50   50
Kailash Vaidhilingam  50   50
Arti Negandhi  50   50
Nis Niss  50   50
Praveen Makkoottum  50   50
Yogesh Yadav  50   50
Tao Liu  50   50
Jyothiprasad Nair  50   50
Neelakandan Dhanigachalam  60   95.3
Alan Iroff  50   50
Kelley Garrett  81   96.4
Ramesh Govindan  50   50
Buu Phan  50   50
Prashanth R  50   50
Zohaib Mukhtar  50   50
Lasantha Samarakoon  50   50
Yogaraj Palanimuthu  50   50
Sumit Chaturvedi  50   50
Harvey Zhu  50   50
J Graham  50   50
Jason Busby  50   50
Bryan Maule  50   50
Jalal Amini  50   50
Abdullah Kaya  50   50
Tejesh Kamble  50   50
Ravindrapratap Singh  50   50
Alberto Rodriguez  50   50
Gaurav Pal  50   50
Magnus Green  50   50
Digvijay Khairnar  50   50
Deb Shankar  50   50
Rainer Schmauder  50   50